TÜRKİYE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PLANI

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ve enerji verimliliği önlemlerinin teşvik edilmesi, Türkiye’nin enerji politikasının önceliğini oluşturmaktadır. Bu öncelik, sürdürülebilir bir sanayi gelişimini de desteklemektir. Enerji kaynakları, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında zorunlu olan temel girdilerin başında yer almaktadır. Sürdürülebilir enerji politikaları,  arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra kullanılmak istenen enerji türünün düşük maliyetli, talep […]

Devamını Oku