TÜM CİHAZLARIN TEK NOKTADAN TAKİP EDİLEBİLDİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Redilon Enerji Sistemleri olarak su ve atık su sayaçlarının izlenmesi ve kontrolü konularında ihtiyaca en uygun proje çözümlerini sunuyor. İşletmenizde bulunan su sayaçları ve elektro manyetik debimetreler gibi cihazları tek bir sistem üzerinden takip edebileceğiniz ihtiyaca en uygun sistemleri geliştiriyor.

Kayıp kaçak takibi yaparak sisteminizi en verimli şekilde kullanılabiliyor. En önemlisi operasyon maliyetlerinden ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Sistem tamamıyla mühendisler tarafından geliştirildiği için müşteriye özel çözümler sunabiliyor. Ayrıca web ara yüzü sayesinde uzaktan veya cep telefonunuzdan sisteminizi kontrol edebiliyor.
Sistem müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yapıya sahiptir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda raporlama, kayıp kaçak ve faturalama modülleri ile en efektif çözümleri sunuyor. Başlıca kullanım alanları alışveriş merkezleri, resmi kurumlar, organize sanayi bölgeleri ve belediyelerdir. Bunun haricinde işletmelerde mevcut cihazlarını izlemek için de kullanıyor.

Alışveriş merkezleri ve konutlarda genellikle su ve kalorimetre sayaçlarının merkezi sistem üzerinden izlenerek raporlanması ve faturalandırılması işlemi yoğun olarak kullanılıyor. Müşteriler su ve kalorimetre sayaçlarını tüketim değerlerini raporlar halinde görebiliyor.  Yeni nesil su sayaçlarında bulunan Mbus haberleşme sistemi üzerinden sayaçların verileri alınabiliyor.

Resmi kurumlarda ve belediyelerde su ve atık su sayaçları genellikle uzaktan GPRS ile okunarak RediMax yazılımı ile raporlanmakta ve detaylı analizleri yapılabiliyor. Debimetrelerden tüketim verileri ve anlık geçen akış miktarları da sistem tarafından takip edilebiliyor.
Organize Sanayi Bölgelerinde işletmelerin su ve atık su sayaçları, yönetim tarafından RediMax yazılımı ile uzaktan takip edilebilmekte ve kayıp kaçak kontrolleri yapılabiliyor. Müşterilerin aylık tüketim faturaları sistem tarafından otomatik olarak çıkarılmaktadır. Müşteriler tüketim değerlerini internet üzerinden takip edebilmekte ve raporlar alabilmektedir. Gerektiğinde maliyet analizi yaparak ortalama ödeyecekleri aylık ücreti hesaplayabilmektedirler. RediMax, yönetim sistemi merkezi yönetim yazılımı, web ara yüzü ve mobil uygulama olarak 3 farklı ana modülden oluşuyor.


MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI
Bütün sayaç ortamlarını destekleyen çözümleri sayesinde işletmelere çok büyük faydası olacaktır. Yönetim sistemi sayesinde ayrıca elektrik, su, atık su ve gaz sayaçları tek bir yapı altına toplanabilmektedir. Otomatik sayaç okuma sistemi ile sayaçlardan tüketim ve durum bilgilerinin otomatik olarak toplanması ve bu bilgilerin bir noktaya iletilerek faturalama ve diğer analizlerinin yapılabilmesi sağlanıyor. RediMax kaynakların verimli kullanılması için ihtiyacınız olan bir yatırımdır.

Kısaca Faydaları;

  • Verimli kaynak kullanımı
  • Güvenli veri toplama
  •  İşletme maliyetinin azalması
  • Kayıp kaçak oranın düşmesi
  • Müşteri memnuniyetinin artması
  • Diğer sistemlerde entegrasyon imkanı

Haberleşme sistemlerinde kullanılan sayaçlar farklı protokollerde olabiliyor. Burada önemli olan sayaç otomasyonu yazılımıdır. Yazılımın sayaçlarda kullanılan protokolleri desteklemesi gerekiyor. Redimax Enerji Yönetim sistemi ile bu farklı protokollerdeki sayaçları tek bir sistem üzerinden takip edilebiliyor.

WEB ARA YÜZÜ
RediMax web ara yüzü sayesinde birçok bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. İşletmenizin günlük veya aylık olarak elektrik, su, atık su ve doğalgaz tüketimlerini tek bir sistem üzerinden takip edebilir ve raporlar alabilirsiniz. Herhangi bir alarm durumunda otomatik olarak e-posta ve SMS ile ilgililer durumdan haberdar ediliyor.

Web ara yüzü ile;
* Tek bir yazılım sayesinde su ve atık su sayaçlarınızı okuyabilirsiniz
* Tüketim raporlarınızı görebilirsiniz
* Tüketim grafiği çizebilirsiniz
* Ortalama tüketim maliyeti hesaplayabilirsiniz