AKILLI İNSAN-ROBOT İŞBİRLİĞİ İÇİN EMNİYET ÇÖZÜMLERİ

 

 

insan-robot işbirliği (İRİ) insanların ve otomatik makinelerin aynı işyerinde aynı zamanda paylaşımda bulunduğu ve çalıştığı bir iş senaryosunu tanımlıyor. Endüstri 4.0 ile yürütülen bu işbirliği modeli oldukça esnek iş akışı, azami sistem verimliliği ve üretkenliğinin yanı sıra, ekonomik etkinlik vaadinde bulunuyor. Ancak İRİ’nin bu vaadi yerine getirebilmesi için söz konusu uygulama için doğru güvenlik teknolojisinin kullanılması gerekiyor.

Endüstri 4.0 ile ilgili temel konulardan biri iş süreçlerinin esneklik kazanmasıdır.  Sürecin en sonunda buna 1 toplam iş boyutunda bulunan ürünlerin endüstriyel seri üretim koşullarında imalatı, yani bir konveyör bantta tek ürünün imalatı dahil edilebiliyor. Ürünlerin ve üretim süreçlerinin en son bilgi ve iletişim teknolojisi ile yürütüldüğü bu tür akıllı fabrika giderek daha akıllı hale gelen ve özerkleşen makineleri bünyesinde barındırıyor.
Aynı zamanda insan ve makineler arasındaki etkileşim de endüstriyel üretimde artış gösteriyor. Bu nedenle insanların ve robotların becerilerini birleştirmek uygun iş döngüleri, artan kalite ve hesaplılık gibi örneklerle özellikleri belirlenen üretim çözümleri ortaya çıkarıyor.  Ancak aynı zamanda özerk olan ama öncelikle insanlarla etkileşime geçen makineler üretim sürecini daha esnek hale getiren etkin destek sağlayan yeni güvenlik kavramları gerektiriyor.

İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMİ: ALAN VE ZAMAN
SORUNU

Endüstriyel otomasyon insanlar ve makineler arasındaki etkileşime ilk kez Endüstri 4.0 kapsamında odaklanmamıştır.  Günümüze kadar, birlikte varolma ve işbirliğine ilişkin iki etkileşim senaryosu var olmuş ve örneklerin yaklaşık %90’ında görülmüştür. Alan ve zaman bu senaryolarda önemli etkileşim unsurlarıdır. Birlikte varolma insan ve makinelerin etkileşim içindeyken aynı zamanda komşu bölgelerde bulunmasına tekabül eder. Tipik bir örneği bir robot hücresindeki dönen masalı yerleştirme istasyonudur. İnsanlar ve makineler aynı anda komşu işyerlerinde çalışır ve ikisi arasındaki alan deTec4 Prime güvenlik ışık perdesi tarafından izlenir. Diğer yandan, işbirliği insan ve makinelerin ortak işyerinde ancak farklı zamanlarda çalışmasıdır. Bunun bir örneği de montaj robotlarının aktarım istasyonudur. Bir işçi bir işi yerleştirirken, aynı zamanda işçiyi algılayan, çoklu koruma alanları olan bir S3000 güvenlik lazer tarayıcısı robot hızının azalmasını veya robotun güvenlik izleme noktasına getirilmesini sağlıyor.
Endüstri 4.0 dikkatleri giderek üzerine çeken üçüncü bir etkileşim formu üzerinde çalışmaktadır: İnsanlar ve robotlar arasında işbirliği. Bu, hem insanların hem de robotların aynı işyerinde aynı zamanda bulunmasını öngörüyor. Bunun bir örneği bir robotun bir kemer veya paletten parçalar alarak sonraki istasyona aktarması ve burada bulunan işçiye sunulması ve verilmesidir.  Bu tür işbirlikçi senaryolarda birlikte varolma veya işbirliği için kullanılan geleneksel güvenli tespit çözümleri artık yeterli değildir. Bunun yerine, tehlikenin seviyesine bağlı olarak, robot gücü, hızı ve yollarının izlenmesi, sınırlanması ve gerekirse durdurulması gerekiyor. İnsanlar ve robotlar arasındaki mesafe kilit güvenlik unsuru haline geliyor.