MAKİNELERDE EMNİYET OPTİMİZASYONU

 

POTANSİYEL ARIZA NOKTALARINI   ORTADAN KALDIRMA

 • Kendi kendini izleyen güvenlik ürünleri kullanarak basitleştirilen performans seviyesi değerlendirmesi
 • Omron’un SISTEMA kütüphanesini kullanarak basitleştirilen hesaplamalar
 • Daha kolay pano kablolaması
 • Düşük maliyet

Omron’un MX2 inverter ve G5 servo sürücü serisinde bulunan Güvenlik Tork Kapatma [STO] kullanıldığında kontaktörlere gerek olmayıp, makine tasarımı ve pano düzeninin sadeleştirilmesinin yanı sıra potansiyel arıza noktaları ortadan kaldırılabiliniyor.
MAKİNE DEĞİŞTİRME SÜRESİNİ EN AZA
İNDİRME

 • İş parçasına bağlı olarak uygun ışınlar dinamik olarak ayarlanabilir
 • Daha fazla yapılandırma seçeneği kullanılabilir (Tam veya kısmi kapatma)
 • Hata kaydı, sık rastlanan arızaların basit bir şekilde analiz edilmesini sağlar
 • Bluetooth ile bilgisayar veya tablet bağlantısı [Yalnızca Windows]
 • SD manager 2 yazılımı ile yapılandırma

Omron’un F3SG RA serisi ışık bariyerleri, makine değiştirme süresinin önemli oranda kısaltılmasına fayda sağlayan, çalışma alanına giren ürünlere göre otomatik olarak ayarlanan dinamik kapatma işlevselliğine sahiptir.

MAKİNENİN GEREKSİZ DURMASINI ORTADAN
KALDIRMA

 • Kararlı çalışma
 • Güvenlik performansı seviyesi kaybı olmadan seri bağlantı
 • Yanlış hizalama toleransı
 • Kolay görsel tanımlama ve takip için LED gösterge
 • Çoklu yapılandırma seçenekleri
 • G9SX’li serilerde 30 adete kadar
 • SIH400 Sysmac giriş kartı başına 10 adete kadar
 • G9SP’li seride 2 takım 15 adete kadar

Omron’un D40Z ve G9SX NS kombinasyonu, kontaksız kapı switch çözümüyle sınıfındaki güvenilirliği sağlıyor.

MAKİNE ARIZA SÜRELERİNİ VE MALİYETLERİ
AZALTIN, MARKA DEĞERİNİZİ KORUYUN

Günümüzün küreselleşen üretim ortamında farklı ve gittikçe karmaşıklaşan zorluklar, üretim verimliliğini daha da zorlaştırıyor. Omron, otomasyon teknolojisinin makine çalışma süresini veya kullanılabilirliğini önemli ölçüde iyileştirebileceğine ve servis maliyetlerinin yanı sıra üretim sürecinizin aksama durumunu azaltabileceğine inanıyor.

ÜRETKENLİĞİN OPTİMİZE EDİLMESİ
Omron’un Sysmac platformu, Bilgi Teknolojileri sistemleri ve uzaktan kullanılan cihazlar ile çok disiplinli otomasyon çözümünün dikey entegrasyonunu sağlıyor. NJ kontrolörü veritabanı bağlantısı kullanıcıların üretim süreçlerinden neredeyse gerçek zamanlı verileri toplamasını ve bu sayede üretim iyileştirmeleri konusunda potansiyel alanları tespit etmesini sağlıyor. SQL biriktirme işlevselliği, herhangi bir bağlantı arızası durumunda sağlam ve güvenli veri çözümüne olanak tanıyor.

ÖNLEYİCİ BAKIM
Omron, Sysmac Studio yazılımı için cihaz operasyonu izleme kütüphanesi adı verilen bir dizi Fonksiyon Blokları Kütüphanesi geliştirdi. Servo sürücüler, aktüatörler ve sensörler gerçek zamanlı izlenebilir ve normal durumlarından farklı çalıştıklarında, ciddi bir arıza meydana gelmeden bir uyarı veya alarm veriliyor. Fonksiyon blokları kütüphanesi ile servo motorun konumunu ve tork yanıtını, normal çalışma aralığına karşı kolaylıkla izleyip değerlendirme imkanı sunuyor. Silindir çalışma süresi normal çalışma durumuna karşı ölçülerek sürenin bu değeri geçtiği veya bu değerden az olduğu bildirilir. Fiber sensörlerin ışık yoğunluğu toz veya diğer malzemelerin birikip birikmediğini tespit etmek üzere kötüye gitme açısından izlenir. Sysmac tarafından neredeyse gerçek zamanlı üretilen SQL verilerine ulaşmak için panolar oluşturabilirsiniz.  Bakım personeli makine verilerini kaydederek, saklayarak, karşılaştırarak ve analiz ederek sorunları tespit edebilir, bakım için çalışmama süresi planlayabilir.

ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN DEĞİŞİMİ
Sysmac otomasyon platformu programların, verilerin, ağ yapılandırmasının ve EtherCAT ile bağlı cihazların parametrelerinin yedeklenmesini ve geri yüklenmesini sağlıyor. Ekipman arızalanırsa minimum üretim aksamasıyla değiştirilmelidir. Buna arızalı öğelerin değiştirilmesi ve cihazın yeniden kurulması dahildir. Yedekleme ve geri yükleme işlevi bir mühendisin indirilen parametreleri bir bilgisayara bağlanmadan yeni servo sürücüye kolaylıkla indirmesini sağlar. Sonuç olarak, tek bir tuşa dokunarak sistem kolaylıkla yapılandırıp sıfırlanabiliyor.

OMRON, ARIZA SÜRELERİNİ DOĞRUDAN
AZALTMAK İÇİN NE SAĞLIYOR?

 • Potansiyel sorunlarda gelişmiş uyarı
 • Dinamik mühendislik destek bilgisi
 • Makine performans verilerinin analizi
 • Uzaktan makine durum teşhisi