ENERJİ OTOMASYONUNA GENEL BAKIŞ

Neden Enerji Otomasyonu Yapılır

Günümüzün artan rekabet ve çevre koşullarında işletmeler,ürün ve hizmetlerinin daha rekabetçi fiyatlara sahip olması ve gelecek nesellere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacı ile enerji tüketimlerini eskisine göre çok daha fazla kontrol altında tutmalıdırlar.

Bu nedenle bir tesisteki ;elektrik,gaz,su,buhar ve diğer maliyetlerin hassas biçimde analiz-kontrol edilmesi artık zorunluluk  haline gelmiştir. Enerji otomasyonuna geçen veya geçmek isteyen tesislerin beklentileri:

-Enerji tüketim noktalarının tespiti ve enerji tasarrufu önlemleri,

-Üretilen ürün  ve hizmetlerin üzerine düşen enerji maliyetinin hesaplanması,

-Enerji sağlayıcı kurumlara karşı cezalı duruma düşmemek,

-İşletmedeki enerji devamlılığının -kalitesinin sağlanması ve raporlanması