TEK BİR PLATFORM ÜZERİNDEN TÜM VERİLERE ERİŞİM İMKANI

Akıllı makinelere bağlı birçok sensörlerden milyonlarca bit’lik veri akışı gerçekleşiyor. Toplanan veri anlamlandırılmadığı sürece veri yığınından öteye geçemiyor. İşletmeler için toplanan bu verinin hızlı bir şekilde analiz edilmesi büyük önem taşıyor.  Fabrikadan toplanan bu verilerle üretim planlaması, bakım planlaması, maliyet analizi, verimlilik, gibi birçok konuda kararlar alınıyor.

En önemlisi de plansız fabrika duruşlarının önüne geçiliyor. Geriye dönük analizler birçok sorunun nedenlerine ışık tuttuğu gibi, bu veriye dayalı akıllı kestirimler birçok sorunun gerçekleşmeden önce yakalanabilmesine olanak sağlıyor. Bu denli geniş analizlerin etkin uygulanması işletmelere zamandan ve maliyetten tasarruf kazandırıyor. 
QUALIST BRIDGE VE ENDÜSTRİYEL BİG DATA
Qualist Bridge, yukarıda bahsettiğimiz gibi proses hattınızdaki sensörlerin ürettiği tüm verileri gerçek zamanlı analiz, raporlama ve izleme amaçlı olarak toplar, arşivler ve veriye bazlı etkin kararlar alınmasına olanak sağlar. Tesislerdeki birçok farklı yazılım ile haberleşerek tek bir platform üzerinden tüm verilere erişim imkanı sunar. Otomasyon sistemleri içerisindeki PLC/DCS ile doğrudan ya da OPC (OLE for Process Control) sunucuları aracılığı ile haberleşerek, sensör verilerini hızlı bir şekilde alır ve saklar. Üretim prosesinde bulunan tüm kritik ünite ve ekipmanların vibrasyon, sıcaklık, nem ve basınç gibi verilerini otomatik olarak kayıt altına alır ve raporlar. ERP (SAP, Oracle) sistemleri ile kolayca entegre olur. Ayrıca manuel veri kaydı imkanı ile laboratuvar ve kalite değerleri de Bridge’e eklenebildiği gibi, veri tabanındaki tagler üzerinden sanal parametre yaratabilme işlevi ile de bir işletme prosesindeki tüm verilere ait sayısal değerlere sahip olmak mümkündür. Tüm bu özellikleri ile Bridge’ i etkin bir “Karar Destek Platform” olarak düşünebilir.
 
VERİYE DAYALI KARARLAR ALIN

Qualist Bridge geriye dönük verilerin incelenmesi noktasında da çok önemli bir avantaja sahiptir. Örneğin; 1000 adet sensör verisi, 5 sn’lik periyotlarla sistem içerisinde saklandığında, 1 TB kapasitesi olan bir disk üzerinde yaklaşık 10 yıllık geriye dönük sensör verileri saklanabilmektedir.

Bu özelliği ile Bridge, kullanıcıların geniş bir tarih aralığı içerisinde geçmiş veriler üzerinde izleme ve analiz yapmalarına olanak tanıyarak veriye dayalı kararlar almasını sağlar. Bunun yanında bakım ve donanım maliyetlerini de büyük oranda azaltır.

WEB TABANLI YAPISI İLE KOLAY ERİŞİM
Qualist Bridge web tabanlı bir yazılım olup, işletme lokal network dahilinde çalışmaktadır. Lokal network bağlantısı bulunan herhangi bir cihaz üzerinden lokasyondan bağımsız olarak Qualist Bridge’e kolayca erişebilirsiniz. İşletme IT ekibinin sağlayacağı VPN bağlantısı ile fabrika içinde bulunmanıza gerek kalmadan, dilediğiniz her yerden fabrika otomasyon sisteminizi takip edebilirsiniz.

ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE SORUNLARA OLUŞMADAN MÜDAHALE
Qualist Bridge, kullanıcıların oluşturdukları özel alarmlar aracılığı ile anlık SMS ya da e-posta bildirimlerini yetkili kişilere ileterek, otomasyon sisteminde olabilecek olası sorunları ve meydana gelebilecek daha büyük zararları önlemeye yardımcı olur ve kesintisiz üretimin devamlılığını sağlayıp, maliyetleri azaltarak karlılığı arttırır.

QUALIST BRIDGE VE GELİŞTİRİLEBİLİR MODÜLER YAPISI
Qualist iş platformu, operasyonunuza uygun uygulamaları seçerek, şirketin ihtiyaçlarına yönelik özel platformlar oluşturabilecek bir servis sunmaktadır.

Uygulama eklemesi veya şirket bazlı uygun uygulama geliştirilmesi özelliğiyle işletmeler için esnek çözümler sunar. Sahip olduğu modüler sistem mimarisiyle ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirmeye müsaittir.